Glass Boutique – Pentru ca tu esti unic.

Termeni & Conditii

La autentificare și prin folosirea acestui website, numit în continuare Site, D-voastră acceptați termenii și condițiile de mai jos, motiv pentru care vă rugăm să le citiți cu atenție!

Date de identificare Societate:

2A ALLCROSS este o firma română, legal constituită conform prevederilor legale române, cu sediul în loc. Constanta, str. Muncel, nr. 26, jud. Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta sub nr. J13/193/05.02.2015, având Codul Unic de Înregistrare: 34061886, atribut fiscal RO, cont bancar RO40UGBI0000812000428RON, RO80UGBI0000812000429USD deschise la Banca Garanti, suc. Constanta, numit în continuare Societatea.

Definitii:

Client: reprezintă persoana care accesează Site-ul www.glass-boutique.ro, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Condițiile de Utilizare ale prezentului Site, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare, inițiând și finalizând o Comandă.

Utilizare abuziva: reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Societății și/sau mărcii Glass Boutique, marca înregistrată a 2A ALLCROSS.

Comanda: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către Client, ce intervine ca formă de comunicare între Societate și Client, prin selectarea de produse de către Client din cadrul celor comercializate de către Societate.

Contract: Contractul dintre Societate și Client se naște în momentul confirmării comenzii de către Societate, acesta fiind de acord să livreze Clientului produsele comandate de către acesta, iar Clientul este de acord să efectueze plata acestora.

Conditii de utilizare:

Utilizatorii/Clienții acestui Site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare expuse mai jos. Prezentul “Termeni și condiții” sunt prevederi minimale aplicabile, utilizarea Site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului Site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți Utilizatorii/Clienții.

Prin accesarea Site-ului Utilizatorii/Clienții consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația aplicabilă.

Derularea operațiunilor de vânzare prin Site

Contractul

Prin lansarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Societatea își derulează operațiunile pe Site.

Dacă Societatea confirmă executarea unei Comenzi, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Societate se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Societății către Client, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Societatea nu consideră în nici un moment o Comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Așadar, Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Societate.

Etapele realizării unei comenzi pe Site sunt distinct prezentate în cadrul link-ului Cum comand?

Prezentele termene și condiții generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

Obiectul Contractului

Obiectul Contractului îl constituie produsul/produsele Societății cu privire la care Clientul și-a exprimat opțiunea de a le cumpăra, prin generarea unei Comenzi pe Site confirmată de către Societate. Produsul/produsele are/au caracteristicile menționate de către Societate pe Site.

Societatea depune eforturi pentru menținerea corectitudinii informațiilor/imaginilor expuse pe Site. Cu toate acestea, având în vedere posibile erori cu privire la aceste informații, Societatea precizează că imaginea produselor au caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără notificare prealabilă din partea producătorului. De asemenea, unele caracteristici ale produselor prezentate pe Site, pot fi modificate de către Societate fără preaviz sau pot conține erori de operare.

De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă Societatea face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante.

Promoțiile/ofertele prezentate pe Site sunt valabile în limita stocului disponibil.

Prețul Contractului

Prețul produsului/produselor este acela menționat pe Site. Prețul poate fi modificat de către Societate, în orice moment, fără preaviz.

Pentru a fi aplicabil prețul produsului trebuie să fie sincer și serios. Astfel, Societatea atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale Site-ului sau erori, prețul afișat pe Site poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Societatea va informa Clientul asupra prețului corect.

Prețul include TVA.

Politica de confidențialitate

Societatea prelucrează date cu caracter personal prin culegerea de la Utilizatori/Clienți a datelor personale necesare executării Contractului și se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Datele obținute de către Societate vor fi stocate în baza Sa de date iar Societatea va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau folosirii ilegale. Pentru executarea Contractului, Societatea va transmite datele cu caracter personal culese de la Clienți către firma de curierat care va livra produsele precum și către unitățile bancare prin care vor fi procesate plățile on-line, aceste transmiteri de date nefiind considerate încălcări ale prevederilor Legii nr. 677/2001.

Răspunderea Societății

Societatea nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nici o pierdere suferită de către Client în situația în care aceasta respectă prevederile prezentei termeni și condiții. Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri de pe Site.

Societatea nu este responsabilă pentru daunele directe și/sau indirecte de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi în baza prezentei termeni și condiții pentru situația în care își îndeplinește toate obligațiile rezultate din acesta. Societatea nu poate fi trasă la răspundere pentru daune directe și/sau indirecte care rezultă din utilizarea produselor dupa livrare și în special pentru pierderea acestora după livrare.

Reclamațiile privind deficiențele produsului/produselor achiziționate pot fi făcute la următoarea adresă de e-mail: office[at]glass-boutique.ro .

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea/executarea cu întârziere/executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale, dacă o astfel de executare/neexecutare este datorăta unui eveniment de forță majoră, așa cum este acesta reglementat de legislația în vigoare.

Legea aplicabilă - jurisdicția

Prezentul termeni și condiții, precum și Contractul sunt supuse legii române. Eventualele litigii apărute între Societate și Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Constanta.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate materialele integrate în acest Site sunt proprietatea intelectuală exclusivă a Societății. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate online. Totuși, paginile complete ale Site-ului pot fi tipărite dacă sunt destinate a fi folosite în scop strict personal. Fără a trece cu vederea aplicabilitatea generală a celor anterior menționate, Societatea poate oferi ocazional oportunitatea de a descărca imagini de fundal, economizoare de ecran sau alte programe utilitare din Site.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

2A ALLCROSS este operator de date cu caracter personal cu nr. ?????, acesta va reține datele D-voastră personale și le va folosi numai în scopul de reclamă, marketing și publicitate, precum și în scopul informării Clienților asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului și a ofertelor acestuia.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Societatea înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către Vizitatori/Utilizatori/Clienți.Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Societatea are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Utilizatorii/Clienții. Societatea respectă dreptul la confidențialitate a datelor fiecărei persoane care accesează Site-ul.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 2A ALLCROSS are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este cea de reclamă, marketing și publicitate. Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare Societății pentru a informa clienții cu privire la situația contului lor de pe nobilacasa.com, cu privire la evoluția și starea comenzilor lor, precum și la evaluarea produselor și serviciilor oferite. Societatea poate notifica clienții săi cu privire la ofertele sale curente prin newsletterul săptămânal, putând trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Clientul acceptă să primească de la Societate mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Societății și a terților care fac parte din Grupul de Firme al Societății) la adresele de e-mail comunicate Societății.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai Societății, precum și alte companii din același grup cu Societatea. Prin înscrierea pe Site/efectuarea unei Comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, Utilizatorii/Clienții declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Societății și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

  • activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Societății și a terților cu care Societatea are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate Societății;
  • participarea la concursuri, promoții;
  • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în Site, administrare, etc);
  • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii Site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și alte servicii noi.

Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorii/Clienții beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la sediul Societății, la următoarea adresa: 2A ALLCROSS, Strada Muncel nr. 26 camera 2, Constanta.

Drepturi Rezervate
Glass Boutique © 2016